Ogłaszamy nabór do drużyny piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych (7-osobowej paraolimpijskiej). W tą wersję piłki nożnej mogą grać osoby z uszkodzeniem układu nerwowego (jak np.: mózgowe porażenie dziecięce, urazy czaszkowo-mózgowe i inne spełniające dalej wymienione kryteria). Zależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zawodnicy są klasyfikowani do odpowiedniej kategorii sportowej, coRead More →