INFORMACJA
Zgodnie z Poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020r. wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) dotyczącym czasowego zawieszenia działalności w terminie od 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020r. min. środowiskowych domów samopomocy nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Zamojskiego oraz pismem Starosty Zamojskiego PCPR.I4020.19.2020 z dnia 12.03.2020r. informuję, że w dniu dzisiejszym Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach zawiesza działalność na okres do 25 marca 2020r.