PRACOWNIA ARTETERAPII I PRACY TWÓRCZEJ

Krok Dalej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach

O pracowni

Pracownia arteterapii i pracy twórczej:
tu wspieramy naszych uczestników poprzez:

1) rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, zdolności manualnych i poczucia estetyki,

2) nauka wyrażania swoich uczuć, przeżyć, emocji poprzez różne techniki plastyczne,

3) rozwijanie współpracy z instytucjami o charakterze kulturalnym,

4) kształcenie zdolności planowania całego cyklu pracy, od pomysłu poprzez wykonanie przedmiotu,

5) wyzwalanie poczucia przydatności efektów własnej pracy poprzez tworzenie prac.

PRACOWNIE

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

tu przygotowujemy naszych uczestników do samodzielnego życia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie praktycznym, kulinarnym, budżetowym, higieny osobistej, promocji zdrowego trybu życia...

PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI

tu prowadzimy terapię ruchową w celu podniesienia sprawności i wydolności fizycznej, poprawy małej i dużej motoryki, nauki i doskonalenia koordynacji ruchowej i koncentracji,wyrabianie płynności i elastyczności ruchów, korekty postawy, chodu i równowagi...

PRACOWNIA PORZĄDKOWA

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących czynności porządkowych, rozwijanie zainteresowań ekologią i przyrodą, wygaszanie niepożądanych emocji poprzez pracę,nauka i doskonalenie umiejętności...

PRACOWNIA KOMPUTEROWO – AUDIOWIZUALNEJ I ROZWOJU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez usprawnienie mowy czynnej i biernej, stymulacja czynna i bierna aparatu artykulacyjnego...

PRACOWNIA ARTETERAPII I PRACY TWÓRCZEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, zdolności manualnych i poczucia estetyki, nauka wyrażania swoich uczuć, przeżyć, emocji poprzez różne techniki plastyczne,rozwijanie współpracy ...