PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI

Krok Dalej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach

O pracowni

Pracownia ruchu i rehabilitacji:
tu prowadzimy terapię ruchową w celu:

1) podniesienia sprawności i wydolności fizycznej,

2) poprawy małej i dużej motoryki,

3) nauki i doskonalenia koordynacji ruchowej i koncentracji,

4) wyrabianie płynności i elastyczności ruchów,

5) korekty postawy, chodu i równowagi,

6) pokonywania własnej bezradności,

7) doskonalenia techniki lokomocji na wózku aktywnym,

8) przeciwdziałanie przykurczom,

9) podniesienia sprawności w dyscyplinach sportowych,

10) kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia i wpływu ruchu na własne zdrowie.

PRACOWNIE

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

tu przygotowujemy naszych uczestników do samodzielnego życia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie praktycznym, kulinarnym, budżetowym, higieny osobistej, promocji zdrowego trybu życia...

PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI

tu prowadzimy terapię ruchową w celu podniesienia sprawności i wydolności fizycznej, poprawy małej i dużej motoryki, nauki i doskonalenia koordynacji ruchowej i koncentracji,wyrabianie płynności i elastyczności ruchów, korekty postawy, chodu i równowagi...

PRACOWNIA PORZĄDKOWA

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących czynności porządkowych, rozwijanie zainteresowań ekologią i przyrodą, wygaszanie niepożądanych emocji poprzez pracę,nauka i doskonalenie umiejętności...

PRACOWNIA KOMPUTEROWO – AUDIOWIZUALNEJ I ROZWOJU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez usprawnienie mowy czynnej i biernej, stymulacja czynna i bierna aparatu artykulacyjnego...

PRACOWNIA ARTETERAPII I PRACY TWÓRCZEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, zdolności manualnych i poczucia estetyki, nauka wyrażania swoich uczuć, przeżyć, emocji poprzez różne techniki plastyczne,rozwijanie współpracy ...