O nas

Krok Dalej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach

W kilku słowach…

Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu utworzoną w 2011 roku w Białobrzegach (Gmina Zamość). Głównym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom z niepełnosprawnością, mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. W ośrodku uczestniczą osoby z powiatu zamojskiego i m. Zamość, które po opuszczeniu systemu edukacji chcą korzystać z aktywizacji i rehabilitacji społecznej w celu: dalszego rozwoju osobistego w życiu dorosłym, uczestnictwa w życiu wspólnot lokalnych oraz realizacji uprawnień obywatelskich. Ośrodek powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców i samych osób z niepełnosprawnościami zrzeszonych w Stowarzyszeniu, a także wsparciu Gminy Zamość, która wydzierżawiła, a następnie sprzedała nam budynek po byłej szkole podstawowej. Ośrodek działa na zlecenie Powiatu Zamojskiego i obecnie zapewnia kompleksowe dzienne wsparcie społeczne, wraz z dowozem 30 skierowanym decyzją dyrektora PCPR Zamość osobom i ich rodzinom. Jest finansowany ze środków budżetu państwa. ŚDS w Białobrzegach jest jedyną w naszym regionie placówka tego typu specjalizującą się w oddziaływaniach terapeutycznych wobec dorosłych osób z dysfunkcjami ruchu sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami neurologicznymi. Większość naszych uczestników jest użytkownikiem wózków inwalidzkich oraz ma problemy w komunikowaniu się -jest użytkownikami komunikacji alternatywnej.

Podczas postępowania wspierająco-aktywizującego wobec uczestników następuje:

– kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi

(w tym usprawnianie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego);

– wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom dostępu do rehabilitacji i terapii;

– integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym – rodzinnym).

Zajęcia odbywają się w dniu robocze w godzinach 8.00-16.00 na 5 pracowniach.

PRACOWNIE

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

tu przygotowujemy naszych uczestników do samodzielnego życia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie praktycznym, kulinarnym, budżetowym, higieny osobistej, promocji zdrowego trybu życia...

PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI

tu prowadzimy terapię ruchową w celu podniesienia sprawności i wydolności fizycznej, poprawy małej i dużej motoryki, nauki i doskonalenia koordynacji ruchowej i koncentracji,wyrabianie płynności i elastyczności ruchów, korekty postawy, chodu i równowagi...

PRACOWNIA PORZĄDKOWA

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących czynności porządkowych, rozwijanie zainteresowań ekologią i przyrodą, wygaszanie niepożądanych emocji poprzez pracę,nauka i doskonalenie umiejętności...

PRACOWNIA KOMPUTEROWO – AUDIOWIZUALNEJ I ROZWOJU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez usprawnienie mowy czynnej i biernej, stymulacja czynna i bierna aparatu artykulacyjnego...

PRACOWNIA ARTETERAPII I PRACY TWÓRCZEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, zdolności manualnych i poczucia estetyki, nauka wyrażania swoich uczuć, przeżyć, emocji poprzez różne techniki plastyczne,rozwijanie współpracy ...