PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Krok Dalej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach

O pracowni

Pracownia gospodarstwa domowego:
tu przygotowujemy naszych uczestników do samodzielnego życia poprzez:

1) rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie praktycznym, kulinarnym, budżetowym, higieny osobistej, promocji zdrowego trybu życia,

2) rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących konkretnych czynności niezbędnych w wykonywaniu zajęć w gospodarstwie domowym, nabycie umiejętności obsługi podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, kształcenie umiejętności planowania pracy,

3) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, planowanie wydatków, określanie potrzeb i podział środków finansowych, kształcenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, zaradność i odpowiedzialność w zakupach, oszczędzanie,

4) rozwijanie umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy, odpowiedzialności za swój odcinek pracy i za zespołowy efekt końcowy.

 

PRACOWNIE

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

tu przygotowujemy naszych uczestników do samodzielnego życia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie praktycznym, kulinarnym, budżetowym, higieny osobistej, promocji zdrowego trybu życia...

PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI

tu prowadzimy terapię ruchową w celu podniesienia sprawności i wydolności fizycznej, poprawy małej i dużej motoryki, nauki i doskonalenia koordynacji ruchowej i koncentracji,wyrabianie płynności i elastyczności ruchów, korekty postawy, chodu i równowagi...

PRACOWNIA PORZĄDKOWA

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących czynności porządkowych, rozwijanie zainteresowań ekologią i przyrodą, wygaszanie niepożądanych emocji poprzez pracę,nauka i doskonalenie umiejętności...

PRACOWNIA KOMPUTEROWO – AUDIOWIZUALNEJ I ROZWOJU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez usprawnienie mowy czynnej i biernej, stymulacja czynna i bierna aparatu artykulacyjnego...

PRACOWNIA ARTETERAPII I PRACY TWÓRCZEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, zdolności manualnych i poczucia estetyki, nauka wyrażania swoich uczuć, przeżyć, emocji poprzez różne techniki plastyczne,rozwijanie współpracy ...