SPORT

Krok Dalej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach

Nasza aktywność

Zakres i poziom prowadzonych ćwiczeń przez fizjoterapeutów dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości osób biorących w nich udział. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej oraz kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych.

Podczas zajęć wykonywane są różnorodne ćwiczenia:

– ogólnorozwojowe,

– koordynacji ruchowej i koncentracji,

– wyrabiania płynności i elastyczności ruchów,

– poprawy i pracy nad małą motoryką, z uwzględnieniem ćwiczeń manualnych w formie „Szkoły rąk”,

– doskonalenia jakości chodu i równowagi,

– pokonywania własnej bezradności,

– przeciwdziałania przykurczom,

– doskonalenia jazdy na wózkach: aktywnych i elektrycznych,

– na sprzęcie Fitness,

– oddechowe,

– relaksacyjne.

Prowadzone są one codziennie w formie indywidualnej lub grupowej. Ponadto prowadzone są treningi sportowe podnoszące sprawność fizyczną i zwiększające aktywność fizyczną naszych uczestników poprzez rywalizacje rekreacyjno-sportowe:

– gra w piłkę siatkową na siedząco,

– gra w piłkę nożną,

– gra w unihokej na siedząco,

– gra boccia.

W ramach pracowni prowadzone są zajęcia przygotowujące uczestników do zawodów sportowych, którzy zdobywają miejsca na podium oraz potrafią radzić sobie ze stresem związanym z rywalizacją sportową, przestrzegają zasad fair play.

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników cieszą się zajęcia ruchowe przy muzyce: zumba, aerobic, gra piłka siatkowa na siedząco, zajęcia rekreacyjne i integracyjne, w tym korzystanie z walorów gier i zabaw z chustą Klanza, gry rzutne do celu piłeczkami o różnej strukturze i woreczkami, gry zespołowe: „Podkowy”, „Kubb”, kręgle, boccia oraz spacery na świeżym powietrzu.

Dzięki grom zespołowym i wysiłkowi fizycznemu nasi uczestnicy rozwijają umiejętność współpracy w grupie i współzawodnictwa.

Poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach rozładowują negatywne emocje, rozluźniają napięcie mięśniowe i odprężają. Udział w zajęciach pozwala dbać o kondycję fizyczną, uaktywnienie narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego, utrzymanie odpowiedniej postawy ciała stojącej i siedzącej. Poprzez ćwiczenia indywidualne oraz w grupie uczestnicy doskonalą cechy motoryczne: szybkość, zwinność, wytrzymałość, siłę. Inspirowanie do aktywności fizycznej poza terenem ośrodka, jak również prowadzenie prozdrowotnego trybu życia pozwala naszym uczestnikom poprawiać stan zdrowia.

PRACOWNIE

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

tu przygotowujemy naszych uczestników do samodzielnego życia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie praktycznym, kulinarnym, budżetowym, higieny osobistej, promocji zdrowego trybu życia...

PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI

tu prowadzimy terapię ruchową w celu podniesienia sprawności i wydolności fizycznej, poprawy małej i dużej motoryki, nauki i doskonalenia koordynacji ruchowej i koncentracji,wyrabianie płynności i elastyczności ruchów, korekty postawy, chodu i równowagi...

PRACOWNIA PORZĄDKOWA

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących czynności porządkowych, rozwijanie zainteresowań ekologią i przyrodą, wygaszanie niepożądanych emocji poprzez pracę,nauka i doskonalenie umiejętności...

PRACOWNIA KOMPUTEROWO – AUDIOWIZUALNEJ I ROZWOJU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez usprawnienie mowy czynnej i biernej, stymulacja czynna i bierna aparatu artykulacyjnego...

PRACOWNIA ARTETERAPII I PRACY TWÓRCZEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, zdolności manualnych i poczucia estetyki, nauka wyrażania swoich uczuć, przeżyć, emocji poprzez różne techniki plastyczne,rozwijanie współpracy ...