PRACOWNIA KOMPUTEROWO – AUDIOWIZUALNEJ I ROZWOJU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

Krok Dalej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Białobrzegach

O pracowni

Pracownia komputerowo – audiowizualnej i rozwoju komunikacji alternatywnej
tu wspieramy naszych uczestników poprzez:

1) usprawnienie mowy czynnej i biernej,

2) stymulacja czynna i bierna aparatu artykulacyjnego,

3) wypracowanie alternatywnych form komunikacji,

4) eliminowanie nieprawidłowych wzorców i zachowań,

5) nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera,

6) reedukacja przy zastosowaniu programów komputerowych,

7) doskonalenie posługiwania się urządzeniami do alternatywnej komunikacji,

8) tworzenie indywidualnych form komunikacji pozawerbalnej,

9) rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnego sprzętu audiowizualnego w pracy twórczej (prezentacje, filmy itp.),

10) możliwość wyuczenia nowego zawodu.

PRACOWNIE

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

tu przygotowujemy naszych uczestników do samodzielnego życia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie praktycznym, kulinarnym, budżetowym, higieny osobistej, promocji zdrowego trybu życia...

PRACOWNIA RUCHU I REHABILITACJI

tu prowadzimy terapię ruchową w celu podniesienia sprawności i wydolności fizycznej, poprawy małej i dużej motoryki, nauki i doskonalenia koordynacji ruchowej i koncentracji,wyrabianie płynności i elastyczności ruchów, korekty postawy, chodu i równowagi...

PRACOWNIA PORZĄDKOWA

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących czynności porządkowych, rozwijanie zainteresowań ekologią i przyrodą, wygaszanie niepożądanych emocji poprzez pracę,nauka i doskonalenie umiejętności...

PRACOWNIA KOMPUTEROWO – AUDIOWIZUALNEJ I ROZWOJU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez usprawnienie mowy czynnej i biernej, stymulacja czynna i bierna aparatu artykulacyjnego...

PRACOWNIA ARTETERAPII I PRACY TWÓRCZEJ

tu wspieramy naszych uczestników poprzez rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, zdolności manualnych i poczucia estetyki, nauka wyrażania swoich uczuć, przeżyć, emocji poprzez różne techniki plastyczne,rozwijanie współpracy ...