Informujemy, iż zgodnie
z Poleceniem Wojewody Lubelskiego zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok Dalej”
w Białobrzegach zostało przedłużone do 10.05.2020r.