11.08 rozpoczęliśmy cykl letnich spotkań:
„W zdrowym ciele sportowy duch”.
Raz w tygodniu będziemy łączyć trening kulinarny i zajęcia ogólnorozwojowe
korzystając z pięknych okoliczności przyrody w naszym Parku w Białobrzegach.