Uczestnicy ŚDS brali udział zdalnie w XV koncercie on-line z okazji Międzynarodowego Miesiąca AAC.